Branschanpassade lösningar för bättre processerComputence Consulting

Om oss

Vy över Stockholm från vattnet i skymning.

Bolaget har funnits sedan 2001 och var initialt fokuserat på upphandling och projektledning för införande av IT-system på uppdragsgivarens sida. 2005 började vi att leverera egna lösningar. Med vår bakgrund från beställarsidan kunde vi tolka kundens krav, föreslå förbättringar och även leverera lösningar som mötte kundens krav.

Händer ovanpå varandra i en ring.

Vilka är Computence?

Vi hjälper företag och organisationer att strukturera information och informationsflöden så att de kan förbättra sina arbets-, rapporterings- och beslutsprocesser kopplat till ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer.

Vi gör detta genom verksamhetsutveckling och leveranser av IT-stöd i form av dokumenthantering, portaler, integrationer och datalager.

Vad vi gör?

Vi lyssnar på våra användare och utgår ifrån kundens behov som vi sedan implementerar i IT-lösningar. Våra projektledare har verksamhetsbakgrund som de tar med sig in i systemdesignen. Då många verksamheter har liknande struktur återanvänder vi mycket av befintliga funktioner vilket leder till tidseffektivt arbete.

Vi väver förstås in GDPR-frågorna i vår informationsmodell. För det blir allt viktigare att dels hålla reda på vilka personuppgifter som organisationen hanterar dels kunna rensa bort uppgifter som inte längre får hanteras.

Vårt branschkunnande i kombination med teknikkunnandet gör att vi kan överblicka behoven och prioritera uppgifterna på rätt sätt. Hur dokumentet ska taggas och struktureras på bästa sätt så att det ska bli så enkelt som möjligt för användaren att hantera informationen.

Computence mål är att underlätta för våra kunder och att göra deras arbetsdag så enkel och effektiv som möjligt.

Vår affärside

 

Computence affärsidé i en graf.

Hem Kontakta oss