Branschanpassade lösningar för bättre processerComputence Consulting

Datalager & integrationer

Ett digitalt diagram

Många branscher saknar heltäckande affärssystem och även om de finns så vill inte alla verksamheter använda dem. Dessa verksamheter brukar då sätta ihop lösningar med hjälp av enskilda delsystem som stöder specifika processer och verksamhetsfunktioner.

Kvinna sitter ute och jobbar

När informationen från två eller fler system behöver kombineras, för till exempel budget, måsta informationen hanteras manuellt med hjälp av Excel, databaser eller filöverföring.

Många företag har en flora av funktionsanpassade system och med IoT (Internet of Things) på frammarsch ökar kraven ännu mer på integrationer och behov av gemensamma datakataloger.

Med hjälp av integrationer och gemensamma datakataloger kan information delas mellan olika applikationer ett datalager kan skapas och användaren kan känna igen gemensamma begrepp i alla applikationer. En ytterligare fördel är att ändringar av namn/beteckningar på ett ställe kan slå igenom överallt.

Hem Kontakta oss