Branschanpassade lösningar för bättre processerComputence Consulting

Dokumenthantering

En man skriver

Inom en verksamhet sparas en mängd olika typer av dokument på olika platser. Ju större verksamhet desto svårare blir det att lokalisera dokument. Dokumenthantering inom SharePoint gör det enkelt att hantera och dela information inom verksamheten.

Genom att använda egenskaper, blir det lätt att söka och hitta till rätt dokument. En annan användbar funktionalitet med dokumenthantering är möjligheten till samarbete. Det innebär att fler anställda inom en verksamhet kan arbeta i samma dokument, samt dela dokument till externa användare.

När de dessutom kan skapas och lagras överallt samtidigt som de användas av så många olika instanser blir det till sist blir svårt att veta vilket som gäller.

Vi öppnar möjligheter att dels få ordning på historiska dokument, dels ge en meningsfull, användbar miljö för alla nya dokument. Med ett dokumenthanteringssystem kan man för det första söka och hitta dokument men också hantera dem på ett strukturerat sätt, göra dem tillgängliga för både människor och maskiner (andra system) så att de kan återanvändas och man slipper dubbelarbete.

Med ett dokumenthanteringssystem får man automatiskt ett ”dokumentlager”. Till det kan man koppla andra system där dokument också används. Det möjliggör att dokumenten lagras och hanteras på ett ställe, på ett ordnat sätt. De kan därmed göras tillgängliga för andra processer och system, inkluderat webbar och gränssnitt, även mobila som använder (samma) dokument. Då räcker det med en enkel sökning på t ex fastighet, kund eller process för att hitta rätt, oberoende av gränssnitt, format, vem som har skapat eller var i organisationen det finns.

Ett digitalt diagram

Ännu en möjlighet med dokumenthanteringssystem är samarbete, ”collaboration”, när dokument behöver delas och då inte minst med externa intressenter. Särskilda utrymmen kan då sättas upp för bokslut, revision, projekt, due diligence, mm. Med samma kontroll avseende versioner, användning, mm som för interna dokument.

Vårt branschkunnande kombinerat med teknikkunnandet gör att vi snabbt kan överblicka behoven och prioritera var de olika insatserna bäst skall sättas in och hur. Vi vet hur dokument skall ”taggas” och struktureras för att bli verkligt användbara. Oftast är det bäst att börja med ett väl avgränsat område. Då uppnås mesta möjliga nytta och projekten kommer i mål.

Dokumenthanteringen och lösningarna i den utvecklas vanligtvis med Microsoft SharePoint. Ofta ingår verktyget redan i våra kunders befintliga miljö.

Exempel på dokument

  • Orange mapp ikon Affärsplaner
  • Orange mapp ikon Avtal, garantier & arrenden
  • Orange mapp ikon Ärenden & korrespondens
  • Orange mapp ikon Ritningar
  • Orange mapp ikon Specifikationer
  • Orange mapp ikonMallar, manualer, instruktioner, handböcker, projektbeskrivningar & kvalitetsdokumentation
  • Orange mapp ikonBolagsdokument & pantbrev
  • Orange mapp ikonBilder & mycket mer
Hem Kontakta oss