Projekt

Styrning och uppföljning av Projekt innebär ofta kvalitetsbrister, oförutsedda kostnader, mycket efterarbete och omfattande manuella kontroller. Tillgängligt systemstöd tar sällan höjd för mer än själva projektarbetet. Vi stöder Projektuppföljningen från flera utgångspunkter, såsom:

  • Finansiellt, alltså Utfall och Prognos för projekten, en och flerårsuppföljning, yields, aktiveringsprocent och moms.
  • Kalkylering, simulering av avkastning, lönsamhet.
  • Flödet, själva gången i projektet såsom Godkännande, Progress och Status.
  • Dokument och ritningar som är knutna till projekten och som är styrande, beskrivande.
  • Samarbetsyta, en samlad bild av projektet för interna- och externa projektmedlemar.