Kontrakt

Rätt utvecklad kontraktshantering ger stora vinster, inte minst på intäktssidan. Våra lösningar ger ordning & reda med påtagliga förbättringar inom bl a:

  • Rapporter, såsom prognoser, vakanser och hyreslägen.
  • Dokument, såsom avtal och dokumentmallar som knyts till processen.
  • Flöden, alltså stöd för hur avtal både skall upprättas och omförhandlas.