Fastighetsportal

Att ansvara för ett fastighetsbestånd medför krav på information från en mängd olika källor. Att sammanställa dem manuellt tar tid och kan medföra att överblicken går förlorad. Vi samlar information som är ekonomisk, teknisk och administrativ men även dokument och bilder på ett ställe och anpassar till aktuella arbetsuppgifter både på ledningsnivå och operativ.