Energiuppföljning och mediaförbrukning

Energiuppföljning och mediaförbrukning förutsätter att information med olika mått kan samlas i ett och samma format för uppföljning och analys. Både miljöpolicies, lagkrav om Energideklarationer, brukarnas egen kostnadsjakt och behovet att kunna få fram allt mer specifika debiteringsunderlag medför att behovet av användbara rapporter och underlag är stort. Kronor, kilowattimmar, kvadratmetrar, objekt, lägen, litrar, mm ligger i många olika system. I våra lösningar sammanställs mätdata i energiuppföljningssystem, affärssystem, övriga rapportverktyg och dokument till ett enhetligt format och görs sedan om till begripliga rapporter och vyer