CRM – Samlad Kundbild – Intressenter

Hanteringen av fysiska produkter och många tjänster är ofta enkla att överblicka från ett CRM perspektiv. Det har medfört att utbudet av standardsystem för generell CRM är stort.

Sådana generella standardsystem är bra till mycket men inte allt. För våra kunder inom fastighet och finans kan de behöva vidareutvecklas så mycket att det lönar sig att utgå från standardiserade utvecklingsverktyg och göra egna CRM lösningar istället.

Inom Fastighet och Finans gäller detta framför allt intressenthanteringen. Uthyrningen, försäljningsprocessen sträcker sig ofta över lång tid och är komplex. Intressenterna är många, har skilda roller och kan komma in i olika faser i processen. Dessutom efterfrågas ofta underlag i form av både mallar, historiska data och någon slags uppfattning om framtiden. Därför behövs både strukturerad information från olika affärssystem och ostrukturerad information i form av dokument, ritningar, bilder, mm. Alltså en övergripande engagemangsbild med statistik, lönsamhet, ärenden och händelser, avtal och fakturor samt kompletterande information beroende på vilka roller de olika användarna har.

Att i sådana situationer införa ett standardsystem enbart för att komma åt några få funktioner och sedan göra omfattande anpassningar är sällan effektivt. I standardsystem kan dessutom anpassningar bli kostsamma om utvecklingsverktygen inte är effektiva. Ibland kan det inte bli av alls förrän så många likartade behov kommit in till leverantören att de räcker för att utveckla en ”nästa” version.

Alternativet kan då vara att utveckla egna, branschspecifika funktioner eller dellösningar och få exakt det man behöver, när man behöver det.

När vi utvecklar sådana lösningar använder standardiserade utvecklingsverktyg (oftast från Microsoft). Med vårt branschkunnande, konceptuella kunnande och vår ansamlade kod-bas som kan återanvändas har vi ett ”halvfabrikat” att utgå från. Resultatet hamnar därmed ganska nära ett standardsystem men till en lägre resursåtgång.