Budget – Prognos

Arbetet med att ta fram Budget och Prognos tar tid och är ofta omständligt. Manuellt arbete äter upp tid för analys och eftertanke. Varken ordinarie Affärssystem eller Excel räcker inte alltid till för att täcka in t ex driftnetto, vakanser och projekt för fastigheter, kontrakt resp kunder. Våra lösningar tar vid där affärssystemen slutar, automatiserar flöden och möjliggör analys.