Ärendehantering

Standardsystem är bra till mycket men inte allt. För våra kunder inom fastighet och finans kan standardsystemen behöva vidareutvecklas så mycket att det lönar sig att utgå från standardiserade utvecklingsverktyg och göra egna lösningar istället.

Äredehantering är ett sådant område. Det kan t ex bero på speciella krav på själva ärendehanteringen, att data behöver fångas från olika källor eller att information lagras i olika format. Just formaten varierar stort i fastighetsbranschen eftersom olika system adderats på över tiden, när projekt, förvärv och sammanslagningar har avlöst varandra.

Om standardsystemen räcker delvis kan de ändå behöva kompletteras så att information kan importeras, sammanställas och presenteras på ett lättanvänt sätt.

Att i sådana situationer införa ett standardsystem enbart för att komma åt några få funktioner och sedan göra omfattande anpassningar är sällan effektivt. I standardsystem kan dessutom anpassningar bli kostsamma om utvecklingsverktygen inte är effektiva. Ibland kan det inte bli av alls förrän så många likartade behov kommit in till leverantören att de räcker för att utveckla en ”nästa” version.

Alternativet kan då vara att utveckla egna, branschspecifika funktioner eller dellösningar och få exakt det man behöver, när man behöver det.

När vi utvecklar sådana lösningar använder standardiserade utvecklingsverktyg (oftast från Microsoft). Med vårt branschkunnande, konceptuella kunnande och vår ansamlade kod-bas som kan återanvändas har vi ett ”halvfabrikat” att utgå från. Resultatet hamnar därmed ganska nära ett standardsystem men till en lägre resursåtgång.