Interna Portaler

Interna Portaler stöder verksamheten med generell företagsinformation kombinerat med arbetsverktyg och stöd för specifika roller, verksamhetsfunktioner eller hela processer.

Här finns tex:

  • Fastighetsportal
  • Budget, Prognos
  • Projekt
  • Energiuppföljning, mediaförbrukning
  • Kontrakt
  • Ärendehantering
  • CRM – Samlad Kundbild – Intressenthantering