Övriga Portaler och ”Webbar”

Det som huvudsakligen skiljer interna användare från externa är behörighetsfrågan, vem får se och använda vad. När processer och resurser skall delas är det ofta nödvändigt med något slags informationsstöd. Portal- och Webbtekniken är attraktiv för att få upp sådana samarbetsytor.