Leverantörsportaler

Leverantörsportaler, Samarbetsportaler tillhandahåller information enligt samma logik som för Kundportaler men med en annan intressent, dvs Leverantörer  stället för Kunder.