Kundportaler

Kundportaler ökar servicegraden och effektiviserar. Kunder kan nå verksamheten för att få information, hantera ärenden och pågående projekt, dela dokument och processer, se avtalsstatus, mm.