Externa Portaler

Externa Portaler innehåller information och funktioner utifrån det samarbete, den process, avtal, mm som Portalen skall stödja:

  • Kundportaler
  • Leverantörsportaler, Samarbetsportaler
  • Övriga Portaler och ”Webbar”