Appar – Mobil teknik

Allt mer arbete utförs mobilt, inte minst i det nya ”aktivitetsbaserade” arbetssätt som växer fram. Därför finns egentligen ingen affärsinformation alls som inte kan göras tillgänglig mobilt. Det är också möjligt.

Däremot medför mobila gränssnitt andra utmaningar än de traditionella (skärmvyerna). Alla våra lösningar kan göras mobila men har då anpassats till de speciella förutsättningar som gäller för mobil användning. Det gäller främst säkerhet och att mobila gränssnitt, när de är smart-phones och läsplattor har särskilda utmaningar. Bla behöver lösningarna klara flera olika mobila standarder. De behöver ofta förenklas för att relevant information skall få plats på ett mer begränsat utrymme.