Portal till Exengo

Exengo är ett teknikkonsultföretag som erbjuder  integrerad installationsprojektering och specialister till olika typer av bygg-/infrastrukturprojekt. Deras verksamhet är konsult- och uppdragsorienterad vilket innebär att har  behov av att enkelt kunna kommunicera internt, tillhandahålla instruktioner och mallar samt hantera dokument och uppgifter i deras kunduppdrag. Computence utvecklar, baserat på SharePoint 2013, ett intranät, ett ledningssystem och en uppdragsportal. De lösningarna möjliggör för Exengo att effektivisera och kvalitetsförbättra sin verksamhet.