Datalager – Dokumenthantering

Plattformar används när gemensamma data, information och dokument behöver delas och göras tillgängligt för många användare på ett kontrollerat sätt. Att ge tillgång till relevant och tillförlitlig information som stöder verksamhetens olika processer och projekt.

Begrepp som Kund, Byggnad, Fastighet, Objekt, Kontrakt, Projekt och Investering behöver delas av många processer och därför vara entydiga. Därtill finns dokument, handlingar, ritningar, mm som kan behöva delas.

När detta finns i olika källsystem, vilket är så vanligt i fastighetsbranschen, och samtidigt behöver användas av olika människor och maskiner (system) behövs plattformar. Det möjliggör kvalitetssäkrade importer, möjligheter att samla upp, komplettera och modifiera data så att informationen blir användbar och tillgänglig på ett kontrollerat sätt för de människor och maskiner som konsumerar den.

Här skiljer vi på ”strukturerat data” som hanteras av BI/Datalager resp ”ostrukturerat data” som stöds av Dokumenthanteringssystem.