Lyft av bef SharePoint Online

Computence hjälper för närvarande två allmännyttiga fastighetsbolag att anpassa sina befintliga SharePoint Onlineinstallationer för att bättre stödja projekt- och fastighetsverksamheten. Båda kunderna hade sedan något år tillbaka valt en lösning från KnowIT. Efter införandet konstaterades att konfigurationen inte fullt ut tillgodosåg verksamhetens behov när det gäller dokument och informationshantering.