GDPR i praktiken

Många har informerat sig om eller håller på att informera sig om vad GDPR innebär. Nästa steg är att gå från ord till handling. Vad måste göras till dess att GDPR träder i kraft, vad måste göras på IT-området och vad kan hanteras manuellt tills vidare? Hur undvika att anpassning till GDPR reduceras till en kostnad istället för att anpassningen blir till affärsnytta?

Vi på Computence hjälper till att prioritera, föreslå och genomföra aktiviteter.

Kontakta Göran Malmberg (0733 56 56 37) eller Johan Helleberg (0733 93 69 24) om du vill veta mer.