Frukostseminarium om GDPR

Den 12:e september deltar vi i Axalons frukostseminarium om GDPR i praktiken. Läs mer här.