GDPR – Riksteatern

Computence har fått uppdraget att leda Riksteaterns interna GDPR-projekt. Projektet omfattar inventering av nuläge, framtagande av policyer och processer för GDPR.

Läs mer